Romania > Locuri de munca > Altele

Clubul Sportiv al Armatei - Steaua

Cod anunt: :# 2339183
Data de publicare : 25-sep-20
Pret : 1.00 RON
Localitate:Bucuresti

Telefon:
Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” cu sediul în Bulevardul Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucure?ti, organizeaz? concurs pentru ocuparea pe durat? nedeterminat? a unui post vacant de conducere de personal civil contractual de ?ef sec?ie gr. II la sec?ia între?inere, repara?ii ?i exploatare construc?ii, instala?ii ?i terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua” (absolven?i de studii superioare cu diplom? de licen??, în domeniul construc?ii civile ?i industriale, inginerie civil?, inginerie electric?, instala?ii, energetic, hidrotehnic?, hidroenergetic, 5 ani vechime în munc? ?i în specialitate). Desf??urarea concursului: - 19.10.2020, ora 11.00 – proba scris?; - 22.10.2020, ora 10.30 – interviu. - data limit? de depunere a dosarelor – 09.10.2020, ora 1600. Proba scris? ?i interviul se desf??oar? la sediul clubului, Bulevardul Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucure?ti. Dosarele de concurs se depun la sediul clubului unde sunt afi?ate ?i detaliile organizatorice. Datele de contact ale secretariatului: tel. 021.413.60.07, int. 143.

Post a FREE Ad

Contacteaza vanzatorul