Romania > Locuri de munca > Altele

Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”

Cod anunt: :# 2339987
Data de publicare : 13-oct-20
Pret : 1.00 RON
Localitate:Bucuresti

Telefon:
Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” cu sediul în Bulevardul Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucure?ti, organizeaz? concurs pentru ocuparea pe durat? nedeterminat? a urm?toarelor posturi vacante de personal civil contractual la forma?ia între?inere terenuri din Centrul de administrare stadion „Steaua”: - 1 post de conducere de ?ef forma?ie muncitori gr. II (peisagist) (absolven?i de studii medii cu diplom? de bacalaureat, 5 ani vechime în munc? ?i în specialitate). - 1 post de execu?ie de tehnician I (peisagist) (absolven?i de studii medii cu diplom? de bacalaureat, 3 ani ?i 6 luni vechime în munc? ?i în specialitate); Desf??urarea concursului: - 29.10.2020, ora 11.00 – proba scris? (se desf??oar? la sediul clubului); - 03.11.2020, ora 11.00 – proba practic?; - 06.11.2020, ora 10.30 – interviu. - 1 post de execu?ie de muncitor calificat II (peisagist) (absolven?i ai înv???mântului general obligatoriu sau absolven?i de studii medii, au 6 ani ?i 6 luni vechime în munc? ?i în specialitate ?i calificare în meseria de peisagist/floricultor); - 2 posturi de execu?ie de muncitor calificat III (peisagist) (absolven?i ai înv???mântului general obligatoriu sau absolven?i de studii medii, au 3 ani ?i 6 luni vechime în munc? ?i în specialitate ?i calificare în meseria de peisagist/floricultor); - 1 post de execu?ie de muncitor calificat IV (peisagist) (absolven?i ai înv???mântului general obligatoriu sau absolven?i de studii medii, au 6 luni vechime în munc? ?i în specialitate ?i calificare în meseria de peisagist/floricultor) Desf??urarea concursului: - 03.11.2020, ora 11.00 – proba practic?; - 06.11.2020, ora 10.30 – interviu. Pentru toate posturile: - data limit? de depunere a dosarelor este 16.10.2020, ora 16.00. Proba practic? se desf??oar? la Complexul sportiv „Steaua-Ghencea”, Bulevardul Ghencea, nr. 45, sector 6, Bucure?ti, iar interviul se desf??oar? la sediul clubului, unde se depun ?i dosarele de concurs ?i sunt afi?ate ?i detaliile organizatorice. Datele de contact ale secretariatului: tel. 021.413.60.07, int. 143 sau 125.

Post a FREE Ad

Contacteaza vanzatorul