Romania > Locuri de munca > Non profit sector

ADO SAH ROM angajeaza Expert Consiliere - Proiect POSDRU

Cod anunt: :# 1370036
Data de publicare : 05-feb-16

Localitate:Bucuresti
Asociația ADO SAH ROM, în calitate de partener în cadrul proiectului “Economia socială este șansa mea!” angajează expert pe termen scurt în funcția de Expert consiliere, în vederea facilitării pe piața muncii a grupurilor vulnerabile (familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, femei, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă) din București. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Intervenție 6.1 Dezvoltarea Economiei Sociale, CPP 173. Tipul contractului Contract individual de muncă pe perioadă delimitată de timp: 5 luni. Contractul este part time, cu o perioada de lucru prevăzută de 6 ore/zi. Principalele responsabilităţi: - Realizarea instrumentelor de lucru (fișe de consiliere, planuri de intervenție etc.), - Identificarea și selectia grupului țintă ce va participa la activitățile de formare profesională pentru dobândirea competențelor informatice și antreprenoriale, - Informarea și consilierea grupului tintă cu privire la piața muncii, - Acțiuni pentru diminuarea lipsei de încredere a grupurilor tintă vizate, - Realizarea documentației de înregistrare privind grupul țintă, - Întocmirea bazei de date cu grupul țintă (registru electronic, formulare, tabele etc.). Cerinţe - Studii superioare finalizate. - Experiență profesională generală de min. 2 ani. - Experiență profesională specifică: experiență în consiliere de minim 1 an. - Experiență de lucru cu persoane aprținând grupurilor vulnerabile de minim 1 an. - Integritate, răbdare și entuziasm pentru lucrul în echipă. Informaţii suplimentare Termen limită de depunere a CV-urilor (Europass): marti, 24 martie 2015 pe adresa de email adosahrom [ At ]starnets.ro, cu mențiunea “Consilier”. Doar candidații invitați pentru interviu vor fi contactați. Pentru detalii, ne puteţi contacta la: adosahrom [ At ]starnets.ro, tel. 021 2107160. Persoană de contact: Rodica Novac ADO SAH ROM este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2000, care promovează dezvoltarea organizaţiei, politicile şi serviciile din domeniul social, contribuie activ la consolidarea societății civile şi promovează colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate. Organizaţia are o experienţă de 14 ani în implementarea proiectelor pe piaţa muncii şi dezvoltarea dialogului social şi colaborează cu organizaţii şi reţele naţionale şi europene în proiecte care susţin accesul la munca decentă şi oportunități generatoare de venit.

Post a FREE Ad

Contacteaza vanzatorul